ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1


ผู้สอน
กาญจนา เนาวโคอักษร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

Class ID
31743

สถานศึกษา
หัวไทร(เรือนประชาบาล)
คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนส่งงาน การลำแสงจากพระอาทิตย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)