ผู้สอน
ปิยะบุษ ปลอดอักษร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ N01-61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31772

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ