ผู้สอน
ศุภวัฒน์ อินทรกำแหง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31781

สถานศึกษา

ชุมชนดูนสาด


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1