homeคณิตศาสตร์. 5411.153 กลุ่ม 1 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ
personperson_add
คณิตศาสตร์. 5411.153 กลุ่ม 1 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์. 5411.153 กลุ่ม 1 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3179

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา รหัสวิชา 1064008


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)