คณิตศาสตร์. 5411.153 กลุ่ม 1 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์. 5411.153 กลุ่ม 1 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ

Class ID
3179

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)