คอมพิวเตอร์ ม.1
ผู้สอน

นายนวพงศ์ หาญมนตรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31790

สถานศึกษา
บ้านสระครก

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.