วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 2 ปีการศึกษา 2555


ผู้สอน
นาย อุเทน หล่อสกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 2 ปีการศึกษา 2555

รหัสวิชา
318

สถานศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์อินเดีย  ไทยตั้งแต่ยุคทวาราวดี - กรุงรัตนโกสินทร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books