homeวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 2 ปีการศึกษา 2555
person
วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 2 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นาย อุเทน หล่อสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
318

สถานศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์อินเดีย  ไทยตั้งแต่ยุคทวาราวดี - กรุงรัตนโกสินทร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)