ผู้สอน
ณัฐศิษฏ์ พากเพียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นป.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31801

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี