ผู้สอน
นายศราวุธ หมู่โยธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม SketchUp


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31805

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม SketchUp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี