ผู้สอน
วรพจน์ วอดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31813

สถานศึกษา

เสนานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์