เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช class 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฐมนิเทศและสอบ pre-test ก่อนฝึก วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ชั้นเรียน ปี 4 นะคะ ให้นักศึกษาทุกคน เตรียมตัวให้พร้อม ทบทวนความรู้ก่อนขึ้นฝึก