ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน พลศึกษา 61_3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31854

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

พลศึกษา ปี 2 section 3