ผู้สอน
ปวริศ สารมะโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ID&Real-time008


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31861

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการอบรมคูปองครู