กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
ผู้สอน

จินตนา พนมชัยชยวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31864

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายชั้นเรียน

International Public Law


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.