ผู้สอน
นางสาว ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

TPICT_M3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3187

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง


คำอธิบายชั้นเรียน

TP = โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ICT = สาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

M3 = ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3