homeTPICT_M3
person
TPICT_M3

ผู้สอน
นางสาว ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
TPICT_M3

Class ID
3187

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

TP = โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ICT = สาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

M3 = ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)