เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TPICT_M3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

TP = โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ICT = สาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

M3 = ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3