การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้สอน

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31872

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.