homeการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์เทอม1/55ครุศาสตร์
personperson_add
การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์เทอม1/55ครุศาสตร์

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์เทอม1/55ครุศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3188

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)