วิชานโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น 2561
ผู้สอน

ณัฏฐิมา มากชู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชานโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น 2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31886

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม หลักการกำหนดนโยบาย แนวทางการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดและอุดมการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำนโยบายเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.