ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูล 1/61 #601


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31887

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ คพธ.601