ผู้สอน
รัตนธร สุทธิวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ม.๒/๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31888

สถานศึกษา

วชิราวุธวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน :)