homeCompTIA Security+ Certification Preparation
person
CompTIA Security+ Certification Preparation

ผู้สอน
นาย เมฆินทร์ วรศาสตร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
CompTIA Security+ Certification Preparation

Class ID
319

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ Security+


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)