ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา วาทการ ศึกษาศาสตร์ ปี 4/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31901

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา วาทการ รหัสวิชา ศท  012010  เป็นวิชาเลือกในกลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา