ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31909

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


คำอธิบายชั้นเรียน

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ