ผู้สอน
ลักษณา ไชยมงคล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

718-315 Medical Nutrition Therapy 1-61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31913

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโภชนบำบัดทางการแพทย์ 1 เป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตร โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักโภชนบำบัดทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ