เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โภชนาการและโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ หลักการบริโภคอาหารตามโภชนบัญญัติ คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โภชนาการสำหรับบุคคลในภาวะปกติตั้งแต่วัยแรกเกิดถึงวัยสูงอายุ การประเมินภาวะโภชนาการแต่ละช่วงวัย แนวคิดและหลักการของโภชนาการบำบัด สำหรับบุคคลในภาวะเจ็บป่วย