ผู้สอน
ปวริศ สารมะโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ID&Real-time 005


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31931

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

อบรมครูปองครู