ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กต.591


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31935

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชา 7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษา กต.591 และ 592