ผู้สอน
ชัยวิรัตน์ พิลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31948

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์  เพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3