คอมพิวเตอร์ 1
ผู้สอน

ทศพล พุ่มพวงเกียรติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31968

สถานศึกษา
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างชิ้นงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.