ม.3
ผู้สอน

จักรพล คณะรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3198

สถานศึกษา
โรงเรียนตะโหมด

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.