ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/61 #ภ.601


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31987

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ ภ.คพธ.61