homeชั้น ม.6/3
personperson_add
ชั้น ม.6/3

ผู้สอน
person
นาง นงเยาว์ คงนาลึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.6/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3199

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิชาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)