ผู้สอน
นาง นงเยาว์ คงนาลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.6/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3199

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิชาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น