การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 60
ผู้สอน

อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31998

สถานศึกษา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา รหัส 60 ตามโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.