0041001-1 MATH&COM 1/61 Mon-a(Logistic)


ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
0041001-1 MATH&COM 1/61 Mon-a(Logistic)

Class ID
31999

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
คำอธิบายวิชา

เวลาเรียน 13.00-16.00 เปิดให้นักศึกษา การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)