ผู้สอน
นางสาว สุพร อิสโม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3200

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเรียนรอย่างมีความสุข