0041001-1 MATH&COM 1/61Mon-m(วิศวกรรมก่อสร้าง)
ผู้สอน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
0041001-1 MATH&COM 1/61Mon-m(วิศวกรรมก่อสร้าง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32000

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียน 09.00-12.00 น. เปิดให้นักศึกษา วศก. ชั้นปีที่ 2 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.