ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

31200220 Introduction to Computer


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32008

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

        ความรู้ขั้นแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมข้อมมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของระบบประมวลผลข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูล วิธีการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป แนวคิดการเขียนผังงาน   

         Introduction to computer, hardware and software concepts, oragnizing data for computer data processing, file organization, concepts of computer network, overview of computer programming, flowcharting concept, pseudo-code, operating systems and usage


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.