วท 6003102 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (จันทร์-เช้า)
ผู้สอน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วท 6003102 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (จันทร์-เช้า)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32009

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข  เลขมีหลักกับเลขไม่มีหลัก จำนวนจริง ฐานของระบบ เลขการคิดโมดูลัสของเลขแต่ละระบบ ระบบเลขฐานสอง ฐานแปดและฐานสิบหก ทฤษฎีเซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น พีชคณิตแบบบูลีน Logic Gate แผนผังคาร์โนห์ เมตริกซ์  และ ดีเทอร์มิแนนท์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.