ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ (ศูนย์ กศน.เมือง ครูอัจฉรา)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3201

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการห้องครูอัจฉราค่ะ)