ผู้สอน
พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

M.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32015

สถานศึกษา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561  สอนโดย นางพรรณรัตน์  ชัยชนะสมบัติ   ครู ค.ศ.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   สพม.25