ผู้สอน
พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

M1/5 English Real Time


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32020

สถานศึกษา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน Online ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ฟัง พูด  หน่วยกิต 0.5 สอนโดย นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ