เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาการคำนวณ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.๑