ผู้สอน
พลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาการคำนวณ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32027

สถานศึกษา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.๑