ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

การประเมินผลโครงการ 4/3 (1/61)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32029

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติตามโครงการ ศึกษาบทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของการพัฒนาขององค์กรท้องถิ่น