ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การประเมินผลโครงการ 4/2 (1/61)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32031

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติตามโครงการ ศึกษาบทบาทของสถาบันที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรท้องถิ่น