เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

418-001 / 418-101 French I (1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกทักษะทางภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส