ผู้สอน
ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Learning of Motor Skill


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32035

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา ขบวนการสารสนเทศและกุศโลบายต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียน การฝึก การถ่ายทอด ทักษะทางกลไก

Knowledge of physiology, psychology, information process and different strategy to be used in learning and training transfer motor skills