คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32048

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมาและบทบาทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจำนวนและการแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการทำงาน ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ข้อมูลและการจัดการข้อมูล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.