เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเป็นมาและบทบาทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจำนวนและการแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการทำงาน ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ข้อมูลและการจัดการข้อมูล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ