เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0041001-1 MATH&STATISTICS Thu-a1/61 (Civil)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษา สาขา วิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 1

วันพฤหัสฯ เวลา 13.00-16.00 น.