ผู้สอน
อภิรดี กิตติสิทโธ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

นิติปรัชญา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32061

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายของสำนักคิดต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย การให้เหตุผลทางกฎหมาย คุณค่าทางกฎหมาย การตีความกฎหมาย กฎหมายกับศีลธรรม กฎหมายกับความยุติธรรม และสังคมวิทยาทางกฎหมาย