ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ 1/61 #กต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32069

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาการตลาด