homeคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
person
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ผู้สอน
พระ ธนัญเชฏฐ์ รตฺนโชโต แสงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3207

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา พัฒนาหลักสูตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)